Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Jutuus Oy
Y-tunnus:  2320485-8
Osoite: Pääskyläntie 25, 42100 Jämsä
Puhelin: 040 582 6606

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Mervi Uusitalo / Jutuus Oy

2. Rekisteröidyt

Elokuvateatteri Kinottaren www-sivujen kautta kerätyt asiakastiedot.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää Kinottaren palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, etämyyntiin, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisterissä voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja:

 • Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoitetiedot)
 • Ikä/syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot
 • Laskutustiedot
 • Jakelutiedot
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot, asiakaspalautetiedot ja uutiskirjeen tilaustiedot
 • Mahdollinen mainonnanestotieto.

Verkkopalvelun käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Nettisivuillamme vierailuista voimme kerätä esimerkiksi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä verkkosivuilta olet tulossa, mille verkkosivuille siirryt seuraavaksi, millä sivuilla käyt ja mitä niillä klikkaat, miten kauan istunto kestää, selaimesi tai sovelluksen tyypin, ja muut vastaavat tiedot. Voimme käsitellä myös verkkosivuanalytiikan avulla johdettua tai profiloitua tietoa.
 • Voimme käsitellä henkilötietojasi asiakaspalautteen vastaanottamiseen ja siihen vastaamiseen.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@jamsankinotar.fi.

 • Tarkastusoikeus
  • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus
  • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
 • Suoramarkkinointikielto
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
  • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen
  • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (palautelomakkeella, sähköpostilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jutuus Oy:n ulkopuolelle. Poikkeuksena uutiskirjesovellus MailChimp, jonka osalta olemme varmistaneet, että ko. palveluntarjoaja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä (Privacy Shield).

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Asiakaspalautteista poistetaan asiakkaan yksilöivät tiedot, kun se asian käsittelyn vuoksi on mahdollista.
 • Uutiskirjelistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Uutiskirjeiden osalta tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

Teemme tarpeen mukaan päivityksiä tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

 
&nsbp;

Tulossa

Maksuvälineet

 
 

Movie trailers provided by Filmtrailer.com